Slootweg Translations heeft zich gespecialiseerd in medische vertalingen van en naar het Engels.
Medisch-farmaceutisch vertaalwerk heeft zich na de oprichting van de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG) en geneesmiddelen (oprichting EMEA in 1995) sterk ontwikkeld. Dit ruime vakgebied vraagt om gespecialiseerde, professionele vertalers met kennis van en ervaring in de geneeskunde en farmacologie. Ons netwerk van gespecialiseerde vertalers staat garant voor inhoudelijke kwaliteit.

Slootweg Translations biedt hoogwaardige vertalingen van medisch-farmaceutische teksten voor de patiënt, verpleegkundige, onderzoeker en specialist, zoals wetenschappelijke artikelen, dissertaties, readers, documentatie ten behoeve van klinisch-wetenschappelijk onderzoek en trials, correspondentie, bijsluiters, SPC’s, voorlichtingsmateriaal en gebruiksaanwijzingen voor medische apparatuur.

Slootweg Translations werkt volgens de algemene voorwaarden van de NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers)

Bel voor meer informatie/offerte:

078-6130948

Email: info@slootweg-translations.nl

Slootweg Translations specializes in medical translations English-Dutch. Since the founding in 1995 of EMEA  (European legislation of medical devices -Medical Devices Directive 93/42/EEC- and pharmaceuticals) medical translations have developed into highly specialistic work.
This extensive field calls for specialized, professional translators with a medical/pharmaceutical background. Our network of specialized translators guarantees the highest substantial quality.

Slootweg Translations offers high quality translations of medical-pharmaceutical texts for the patient, nurse, researcher and specialist, like scientific articles, dissertations, readers, documentation for clinical research and trials, correspondence, patient information leaflets, summaries of product characteristics, educational brochures and manuals for medical equipment.

The Terms and Conditions of the NGTV (Netherlands Society for Interpreters and Translators) are applicable.

Please call us for further information/quotes:

0031(0)786130948

Email: info@slootweg-translations.nl

copyright Slootweg Vertalingen 2007 design by u-reka / disclaimer